EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
безсоння безсоння
безсоння безсоння

Опитувальник із щоденником сну (SDQ), модифікована версія узгодженого щоденника сну, є щоденником сну з 17 пунктів, який використовується в дослідженнях безсоння для визначення суб'єктивного загального часу сну (СЗЧС) та інших параметрів сну.

Дивитися все

Гловні тези

Збільшення суб'єктивного загального часу сну приблизно на 55 хвилин служить значним маркером прогресу у лікуванні безсоння.

Передумови до проведення дослідження

Опитувальник із щоденником сну (SDQ), модифікована версія узгодженого щоденника сну, є щоденником сну з 17 пунктів, який використовується в дослідженнях безсоння для визначення суб'єктивного загального часу сну (СЗЧС) та інших параметрів сну. Визначення клінічної значущості поліпшення СЗЧС у пацієнтів, які страждають на безсоння, залишається недостовірним. У зв'язку з цим справжнє дослідження було спрямовано на встановлення значних індивідуальних змін СЗЧС з допомогою даних клінічних досліджень.

Методологія

Для проведення аналізу було вилучено дані відкритого дослідження золпідему та об'єднані дані плацебо-контрольованого дослідження даридорексанту III фази. Учасники дослідження (дорослі пацієнти, які страждають на безсоння середнього або тяжкого ступеня) щодня заповнювали опитувальник SDQ.

Значну зміну СЗЧС визначали за допомогою аналізу з прив'язками з використанням показників результатів, що корелюють зі змінами середнього тижневого СЗЧС (коефіцієнт кореляції Спірмена ≥ 0,30), включаючи індекс тяжкості безсоння (ISI), загальні оцінки пацієнтом, враження про інтенсивність та зміну симптомів та нічний час (PGA-S), опитувальники оцінки загального враження пацієнта про тяжкість захворювання (загальна оцінка тяжкості захворювання пацієнтом (PGI-S), загальне враження пацієнта про зміну (PGI-C)) та загального враження лікаря про інтенсивність та зміну симптомів у пацієнта в денний та нічний час (загальне враження лікаря про тяжкість (CGI-S), загальне враження лікаря про зміну (CGI-C)). Для визначення узгодженого значення було зведено оцінки значних індивідуальних змін.

Результати

У відкритому дослідженні (N = 114) у пацієнтів з поліпшенням на 1 бал або 1 ступінь на основі прив'язок середнє збільшення СЗЧС знаходилося в діапазоні від 60,1 до 83,2 хвилини до 8-го дня та від 55,5 до 68,2 хвилини до 15-го дня. У пацієнтів з поліпшенням на 2 бали або 2 ступені середнє збільшення СЗЧС склало від 79,6 до 81,4 хвилини на 8-й день та від 80,1 до 93,5 хвилини на 15-й день.

У дослідженні III фази (N = 930) у пацієнтів з покращенням на 1 бал або 1 ступінь середнє тижневе збільшення СЗЧС знаходилося в діапазоні від 39,3 до 46,7 хвилини в перший місяць та від 47,3 до 58,3 хвилини у третій місяць. У пацієнтів з поліпшенням на 2 бали або 2 ступені середнє збільшення СЗЧСсклало від 60,7 до 76,2 хвилини на 1-й місяць і від 70,1 до 87,7 хвилини на 3-й місяць. Зведення цих значень дозволило визначити поріг значної індивідуальної зміни у 55 хвилин.

Висновок

Збільшення СЗЧС вважається головним результатом лікування пацієнтів, які страждають на безсоння. Збільшення часу сну приблизно на 55 хвилин має клінічне значення для пацієнтів.

Джерело:

Pharmaceutical Medicine

Стаття:

Meaningful Within-Patient Change in Subjective Total Sleep Time in Patients with Insomnia Disorder: An Analysis of the Sleep Diary Questionnaire Using Data from Open-Label and Phase III Clinical Trials

Автори:

Andrea Phillips-Beyer та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: