НАУКА

Ефективність застосування галканезумабу в умовах реальної клінічної практики для профілактики епізодичної мігрені з високою частотою нападів та хронічної мігрені

НАУКА
Реферати
3 хв. читати
вер 2, 2021

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

У порівнянні з результатами рандомізованих контрольованих досліджень у ході дослідження за умов реальної клінічної практики отримані результати, що свідчать про хорошу переносимість та безпеку терапії галканезумабом, крім того, препарат виявився більш ефективним.

Ефективність застосування галканезумабу в умовах реальної клінічної практики для профілактики епізодичної мігрені з високою частотою нападів та хронічної мігрені

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Ціль цього багатоцентрового проспективного когортного дослідження в умовах реальної клінічної практики (GARLIT) полягала в оцінці загальної ефективності застосування галканезумабу (гуманізованого моноклонального антитіла) для профілактики епізодичної мігрені з високою частотою нападів та хронічної мігрені протягом 6 місяців.

Методологія

З листопада 2019 р. по січень 2021 р. до дослідження було включено загалом 163 дорослих пацієнтів з епізодичною мігренню з високою частотою нападів та хронічною мігренню, що відповідають критеріям включення. Початкова навантажувальна доза галканезумабу становила 240 мг і пізніше була скоригована до 120 мг підшкірно 1 раз на місяць. Основна кінцева точка включала зміну числа нападів (днів на місяць) мігрені та головного болю у пацієнтів з епізодичною мігренню з високою частотою нападів та хронічною мігренню через 6 місяців.

Результати

Зі 163 пацієнтів (середній вік — 47,1 ± 11,7 років) 80,5 % пацієнтів були жінками, і 79,8 % пацієнтів страждали на хронічну мігрень. Через 6 місяців число нападів (днів на місяць) мігрені та головного болю у пацієнтів з епізодичною мігренню з високою частотою нападів та хронічною мігренню знизилося на 8 та 13 днів відповідно. Крім того, спостерігалося статистично значуще зниження щомісячного споживання знеболювальних препаратів, а також оцінок за числовою рейтинговою шкалою (NRS), шкалою впливу головного болю (HIT-6) та шкалою оцінки впливу мігрені на повсякденну активність (MIDAS).

Десять пацієнтів (6,1%) достроково припинили участь у дослідженні через неефективність терапії та були зареєстровані як такі, що не відповіли на лікування. Через 6 місяців у групах епізодичної мігрені з високою частотою нападів та хронічної мігрені 76,5 % та 63,5 % пацієнтів відповідно відповіли на лікування (частота відповіді склала ≥50 %).

Серед пацієнтів з хронічною мігренню, які відповіли на лікування, спостерігалися нижчий індекс маси тіла та менша кількість невдалих курсів профілактичної терапії порівняно з пацієнтами, які не відповіли на лікування. Через 6 місяців у близько 77,2% пацієнтів хронічний перебіг мігрені перейшов в епізодичний, а 82,0% пацієнтів припинили надмірне споживання препаратів. У 10,3% пацієнтів було зареєстровано несерйозні небажані явища.

Висновок

В умовах реальної клінічної практики, але не під час рандомізованих контрольованих досліджень, було виявлено статистично значущу ефективність застосування галканезумабу щодо зниження частоти нападів мігрені. Це може бути пов'язано з нормальною масою тіла та меншою кількістю невдалих курсів профілактичної терапії – факторами, що мають позитивний зв'язок з ефективністю застосування галканезумабу у пацієнтів із хронічною мігренню.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..