EN UA

НАУКА

Застосування модифікованого методу формування трикутного клаптя для зниження інтенсивності болю при видаленні третього моляра

НАУКА
Реферати
3 хв. читати
06 вересня, 2023

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

Метод формування трикутного клаптя без накладання шва зі щічної сторони більш ефективний з точки зору зниження інтенсивності болю та підвищення задоволеності пацієнта в перші три дні після операції, а також простий та доцільний для застосування у клінічній практиці.

зубний біль

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Було проведено рандомізоване клінічне дослідження у трьох групах, щоб оцінити, чи сприяє зменшення кількості швів покращенню якості життя після видалення третього моляра нижньої щелепи.

Методологія

До цього дослідження було включено 90 учасників, яких рандомізували у три групи: групу без накладання швів, групу встановлення букального дренажу та групу накладання герметичних швів (традиційний метод). Післяопераційні показники, такі як оцінка за опитувальником для оцінки якості життя пацієнта в післяопераційному періоді, оцінка за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), тривалість лікування, а також частота розвитку сухості лунки, набряку, тризму та інших ускладнень реєстрували двічі та розраховували середні значення.

Нормальність розподілу даних оцінювали з використанням критерію Шапіро-Вілка. Оцінку статистично значимих відмінностей проводили за допомогою одностороннього дисперсійного аналізу та критерію Крускала - Уолліса з поправкою Бонферроні.

Результати

На третій день після операції у групі застосування букального дренажу спостерігалося статистично значуще зниження інтенсивності болю та покращення мовних здібностей порівняно з групою без накладання швів (середні оцінки: 1,3 та 0,7 відповідно). Аналогічним чином, у групі накладання герметичних швів відзначалося поліпшення здатності приймати їжу та мовленнєвих здібностей порівняно з групою без накладання швів (середні оцінки: 0,6 та 0,7 відповідно).

На перший та сьомий дні статистично значущого поліпшення не спостерігалося. Між трьома групами не було статистично значущих відмінностей з погляду тривалості хірургічної процедури, післяопераційної соціальної ізоляції, порушення сну, зовнішнього вигляду, а також частоти розвитку тризму та набряків у всіх часових точках оцінки.

Висновок

Метод формування трикутного клаптя без накладання шва зі щічної сторони видається ефективнішим, ніж традиційний метод і метод без накладання швів. Цей метод забезпечує зниження інтенсивності болю та підвищення задоволеності пацієнтів у післяопераційному періоді протягом перших трьох днів, що свідчить про простоту та доцільність його застосування у клінічній практиці.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..