EN UA

НОВИНИ

Комбінована терапія омепразолом та атропіном ефективна при лікуванні гострого гастриту

НОВИНИ
Новини медицини
3 хв. читати
02 листопада, 2021

Що нового?

Встановлено, що у пацієнтів із гострим гастритом комбінована терапія атропіном та омепразолом ефективно знижує виразність клінічних симптомів цього захворювання.

гастроентерологія

Згідно з результатами систематичного огляду та метааналізу, проведених Xian Lin та співавт., при лікуванні гострого гастриту комбінована терапія омепразолом та атропіном забезпечує високу частоту ефективності терапії та більш низьку частоту розвитку небажаних явищ порівняно з комбінованою терапією анізодаміном та омепразолом.

Автори оцінювали ефективність та безпеку комбінованої терапії атропіном та омепразолом у порівнянні з комбінованою терапією анізодаміном та омепразолом при лікуванні гострого гастриту. Для виявлення відповідних статей про лікування гострого гастриту виконали пошук у електронних базах даних, таких як Embase, PubMed, Wanfang, Web of Science та China National Knowledge Infrastructure.

Після відбору статей відповідно до критеріїв включення було проведено метааналіз. Основними заздалегідь заданими кінцевими точками були ефективність лікування та розвиток небажаних реакцій. Було проведено оцінку стандартизованої різниці середніх, відношення шансів та 95 % довірчих інтервалів для двох досліджуваних схем лікування. Загалом у аналіз було включено дані 1053 учасників, представлені у 11 статтях.

Комбінована терапія атропіном та омепразолом забезпечила значне поліпшення клінічних результатів у пацієнтів з гострим гастритом порівняно з комбінованою терапією анізодаміном та омепразолом (контрольна група). Частота ефективності комбінованої терапії атропіном та омепразолом була в 1,21 рази вищою, ніж у контрольній групі. У порівнянні з комбінованою терапією анізодаміном та омепразолом частота розвитку небажаних реакцій у групі комбінованої терапії атропіном та омепразолом була нижчою (41 % від такої у контрольній групі).

Загальна тривалість терапевтичного ефекту, тривалість болю в животі, тривалість нудоти та блювання та тривалість діареї зменшилися на 0,57 дні, 2,82 дні, 2,68 дні та 1,99 дні відповідно у групі комбінованої терапії атропіном та омепразолом порівняно з контрольною групою. Результати проведеної оцінки свідчать на користь застосування атропіну у комбінації з омепразолом у клінічній практиці для лікування пацієнтів із гострим гастритом.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..