EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
діабет діабет
діабет діабет

Мета цього метааналізу полягала в оцінці впливу застосування магнію на контроль глікемії та результати вагітності у жінок із гестаційним цукровим діабетом.

Дивитися все

Стендова доповідь

Застосування магнію може бути ефективним для лікування гестаційного цукрового діабету без необхідності інсулінотерапії.

Передумови до проведення дослідження

Мета цього метааналізу полягала в оцінці впливу застосування магнію на контроль глікемії та результати вагітності у жінок із гестаційним цукровим діабетом.

Методологія

Було проведено систематичний пошук у базах даних EBSCO, Embase, PubMed та Web of Science та базі даних Кокрейнівської бібліотеки для виявлення рандомізованих контрольованих досліджень (РКД), спрямованих на оцінку ефективності застосування магнію при гестаційному цукровому діабеті. Залежно від наявності гетерогенності використовували модель із випадковими або фіксованими ефектами.

Результати

У дослідження були включені 5 РКД за участю 266 пацієнток. При гестаційному цукровому діабеті застосування магнію порівняно з контрольними втручаннями продемонструвало статистично значуще зниження рівня глюкози в плазмі крові натщесерце (різниця середніх (РС): -7,33 мг/дл; 95% довірчий інтервал (ДІ): від -7,64 до –7,02 мг/дл; р < 0,00001) та оцінки за допомогою гомеостатичної моделі для визначення резистентності до інсуліну (HOMA-IR) (РС: –0,99; 95% ДІ: від –1,76 до –0,22; р = 0,01 ).

Однак не було виявлено статистично значущого впливу на рівень інсуліну в сироватці крові (РС: –4,17 мкМЕ/мл; 95 % ДІ: від –8,49 до 0,14 мкМЕ/мл; р = = 0,06), частоту розвитку макросомії (відношення шансів (ВШ): 0,34; 95% ДІ: від 0,08 до 1,35; р==0,13), частоту передчасних пологів (ВШ: 0,42; 95% ДІ: від 0,06 до 2,95; р = 0,38) або зміна індексу маси тіла (РС: –0,01 кг/м2; 95% ДІ: від –0,06 до 0,04 кг/м2; р = 0,63) .

Висновок

У пацієнток з гестаційним цукровим діабетом застосування магнію статистично значуще знижує рівень глюкози в плазмі крові натщесерце і оцінку по HOMA-IR, але не надає статистично значущого впливу на рівень інсуліну в сироватці крові, частоту передчасних пологів, частоту розвитку макросомії та зміну індексу маси тіла.

Джерело:

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology

Стаття:

The efficacy of magnesium supplementation for gestational diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials

Автори:

Liwei Luo та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: