EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
риніт риніт
риніт риніт

Що нового?

У пацієнтів з алергічним ринітом, які отримують сублінгвальну імунотерапію (СЛІТ), проведення втручання з використанням моделі «інформація — мотивація — поведінкові навички» IMB-модель) дозволяє поліпшити сприйняття прийнятих препаратів, інформованість, прихильність до лікування та ефективність у своїх силах.

Результати недавнього дослідження, опубліковані в журналі Heliyon, вказують, що проведення втручань на основі моделі «інформація — мотивація — поведінкові навички» забезпечує покращення дотримання режиму прийому препаратів, сприйняття лікування, інформованість та ефективність амбулаторного лікування, а також підвищення впевненості у власних силах у пацієнта з алергічним ринітом, які отримують СЛІТ. Мета дослідження полягала у підтвердженні ефективності проведення втручання на основі IMB-моделі у осіб з алергічним ринітом.

До дослідження було включено 120 пацієнтів, яким було встановлено діагноз алергічного риніту в клініці оториноларингології. Учасників дослідження розділили на 2 групи: експериментальну (n = 60) і контрольну (n = 60) групи. У контрольній групі проводили традиційне втручання, а в експериментальній групі - втручання на основі IMB-моделі. Оцінку дотримання режиму прийому препаратів, сприйняття лікування, впевненості у власних силах та поінформованості про одержувану терапію виконували в обох групах на початковому рівні, після проведення втручання, а також у період наступного спостереження через 1 та 3 місяці.

Усі процедури в рамках дослідження після проведення втручання повністю пройшли 116 пацієнтів (по 58 пацієнтів в експериментальній та контрольній групах). Результати оцінки дотримання режиму прийому препаратів, сприйняття лікування, впевненості у власних силах та поінформованості про терапію, що одержується, між двома групами дослідження розрізнялися як безпосередньо після проведення втручання, так і в період наступного спостереження через 1 і 3 місяці. Крім того, з часом відмінності оцінок за цими чотирма показниками в групах дослідження зберігалися, при цьому в експериментальній групі динаміка була більш сприятливою.

Проведення втручань на основі IMB-моделі у пацієнтів з алергічним ринітом, які отримують СЛІТ, забезпечувало покращення сприйняття лікування та поінформованості, а також підвищувало впевненість пацієнтів у власних силах. Це, у свою чергу, призводило до покращення дотримання пацієнтами режиму прийому препаратів, забезпечуючи ефективність лікування та підвищення якості амбулаторної допомоги.

Джерело:

Heliyon

Стаття:

Sublingual immunotherapy adherence in patients with allergic rhinitis: Effects of an intervention based on the information-motivation-behavioral skills model

Автори:

Qian Wang та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: