EN UA

НОВИНИ

Ефективність застосування мелоксикаму для полегшення післяопераційного болю при ендопротезуванні колінного суглоба

НОВИНИ
Новини медицини
3 хв. читати
30 жовтня, 2021

Що нового?

Мелоксикам ефективно знижує інтенсивність післяопераційного болю та підвищує задоволеність пацієнтів результатами ендопротезування колінного суглоба.

остеоартроз_колінного_суглоба

У пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба, яким було показано проведення тотального ендопротезування колінного суглоба, застосування мелоксикаму має сприятливий ефект, знижуючи інтенсивність післяопераційного болю та підвищуючи рівень задоволеності пацієнтів. При цьому він не впливає на профіль безпеки, не викликає звикання і не уповільнює відновлення функції колінного суглоба.

Feng Hu та співавт. виконали дане рандомізоване контрольоване подвійне сліпе дослідження з метою вивчення болезаспокійливої ​​дії мелоксикаму після хірургічного втручання та переносимості препарату у 128 пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба після тотального ендопротезування колінного суглоба. Учасників дослідження рандомізували до групи застосування мелоксикаму (n = 65) або до контрольної групи (n = 63).

Включені до дослідження пацієнти отримували мелоксикам або плацебо в період від 4 до 72 годин після тотального ендопротезування колінного суглоба з наступним спостереженням за станом учасників через 6 та 12 годин після отримання препарату або плацебо, через 1, 2, 3 та 7 діб, через 1 та 3 місяці.

У порівнянні з контрольною групою в учасників групи застосування мелоксикаму знизилися оцінки інтенсивності болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) у спокої через 12 годин, у 1-й та 3-й день, оцінки інтенсивності болю за ВАШ при згинанні суглоба через 6 та 12 годин, в 1-й, 2-й та 3-й день (рисунок 1), а також підвищився рівень задоволеності пацієнтів у 1-й, 2-й та 3-й день.

Порівняно з контрольною групою, у групі застосування мелоксикаму спостерігалося зниження загального та додаткового обсягу аналгезії, контрольованої пацієнтом.

Щодо відновлення функції колінного суглоба (оцінку проводили в лікувальному закладі за спеціальною шкалою оцінки функції суглоба після хірургічного втручання), через 1 місяць та через 3 місяці відмінностей між групами дослідження не спостерігалося. Крім того, частота розвитку небажаних явищ в обох групах була порівнянною. Таким чином, мелоксикам має виражений потенціал щодо зниження інтенсивності післяопераційного болю у пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба, яким провели ендопротезування колінного суглоба.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..