EN UA

НОВИНИ

Отримано дані про підвищений ризик переломів у пацієнтів з НАЖХП

НОВИНИ
Новини медицини
2 хв. читати
07 травня, 2022

Що нового?

У пацієнтів із НАЖХП відзначається більш висока частота переломів. Тим не менш, довгостроковий ризик переломів можна порівняти з ризиком у загальній популяції.

НАЖХП

Згідно з результатами загальнонаціонального популяційного когортного дослідження, опублікованими в журналі The Journal of Internal Medicine, у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) є більш високий ризик перелому, хоча довгостроковий ризик переломів можна порівняти з ризиком у загальній популяції. Мета дослідження, проведеного Axel Wester та співавт., полягала в оцінці частоти та ризику переломів та смертності після переломів у пацієнтів з НАЖХП порівняно із загальною популяцією.

До основної групи було включено 10 678 пацієнтів з НАЖХП зі Шведського національного реєстру пацієнтів, а до контрольної групи — 99 176 учасників, відповідних за статтю, муніципальним округом та віком, з Реєстру населення Швеції. Для оцінки частоти переломів використовували регресійну модель Кокса. Ризик переломів оцінювали з урахуванням конкурентних ризиків (смерть та трансплантація печінки). За 761 176 пацієнто-років спостереження було зареєстровано 12 312 випадків перелому.

Частота переломів у пацієнтів з НАЖХП (17,5 випадки на 1000 пацієнто-років) була дещо вищою, ніж у контрольній групі (16,1 випадки на 1 000 пацієнто-років; скориговане відношення ризиків: 1,11), хоча ризики перелому протягом 5 років були зіставні (8,0%, 95% ДІ: 7,4-8,6 порівняно з 7,3%, 95% ДІ: 7,2-7,5) (див. рисунок 1).

Крім того, рівні смертності протягом року після перелому в учасників із контрольної групи та учасників з НАЖХП були зіставні. Таким чином дані вказують на те, що НАЖХП пов'язана з підвищеним ризиком перелому.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..