EN UA

НОВИНИ

У ході недавнього дослідження проведено оцінку хірургічних методів лікування периімплантиту

НОВИНИ
Новини медицини
2 хв. читати
04 грудня, 2021

Що нового?

Пацієнти, які перенесли хірургічне втручання із застосуванням колагенового матриксу з приводу периімплантиту, легше переносили біль.

стоматологія

Згідно з результатами рандомізованого контрольованого клінічного дослідження, опублікованими в журналі Clinical Oral Implants Research, у пацієнтів з периімплантитом пересадка вільного ясневого трансплантата (ВЯТ) сприяла статистично значуще більшій кератинізації слизової оболонки, тоді як використання колагенового матриксу (КМ) давало більшу перевагу щодо полегщення болю.

Myroslav Solonko та співавтори провели порівняння ефективності використання ксеногенного КМ та аутогенного ВЯТ м'яких тканин для збільшення товщини кератинізованої слизової оболонки при хірургічному лікуванні периімплантиту. Через 1 місяць після нехірургічного лікування пацієнти з периімплантитом (n = 49) були рандомізовані для проведення хірургічного резективного лікування периімплантиту, що включає зміщення апікального клаптя (ЗАК) та збільшення товщини кератинізованої слизової оболонки за допомогою аутогенного ВЯТ (ЗАК + ВЯК, 23 пацієнта) або КМ (ЗАК + КМ; 26 пацієнтів).

Основною кінцевою точкою було збільшення товщини кератинізованої слизової оболонки та зменшення глибини кишень (ГК) через 1 рік. Додатковими кінцевими точками були показники рентгенограми перімплантиту і результати за суб'єктивною оцінкою пацієнтами. У всіх групах зменшення ГК було статистично незначним, проте збільшення товщини кератинізованої слизової оболонки було статистично значуще вище у групі ЗАК + ВЯК (2,5 мм) порівняно з групою ЗАК + КМ (1,6 мм).

У групах відзначалися порівнянні покращення клінічних показників. В обох групах спостерігалося статистично значуще збільшення товщини кератинізованої слизової оболонки, але у групі застосування ВЯК воно було набагато більш виразним. Крім того, автори дійшли висновку, що пацієнти у групі застосування КМ легше переносили біль та приймали менше знеболювальних препаратів.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..