EN UA

НОВИНИ

Порівняння двох варіантів післяопераційного лікування після трапеціоектомії при остеоартриті

НОВИНИ
Новини медицини
3 хв. читати
02 листопада, 2021

Що нового?

У пацієнтів з остеоартритом першого п'ястно-зап'ясткового суглоба рання мобілізація так само ефективна та безпечна, як і суворіший режим.

хірургія

Згідно з результатами проспективного рандомізованого контрольованого дослідження не меншої ефективності, опублікованими в журналі The Journal of Hand Surgery, режим лікування в післяопераційному періоді, що передбачає ранню мобілізацію після трапеціоектомії, зіставний за ефективністю і безпекою з більш строгим режимом лікування в післяопераційному періоді (жорсткий ортез та мобілізація через 6 тижнів) у пацієнтів з остеоартритом, які перенесли операцію на першому п’ястно-зап'ястковому суглобі (ПЗС).

Метою дослідження було порівняння двох варіантів післяопераційного лікування у пацієнтів із остеоартритом першого ПЗС. До дослідження було включено 59 учасників (88 % жінок; середній вік: 65 років), які були рандомізовані в основну групу (рання мобілізація, n = 29) або до контрольної групи (звичайний післяопераційний догляд, n = 29). Оцінку набраних учасників проводили на початковому рівні (до розподілу за групами) та через 3, 6 та 12 місяців після операції.

Основними кінцевими точками були: активність (з оцінкою за Канадською шкалою продуктивності праці (COPM) від 1 до 10 балів, де 1 = неможливість виконання дії) та вплив операції, на думку пацієнта, за 6-бальною шкалою – від «виразного погіршення» до «повного відновлення».

Пороговим значенням для підтвердження не меншої ефективності була зміна на 2,0 балів за шкалою COPM. Додатковими кінцевими точками були: функціонування руки, рухливість суглоба, інтенсивність болю за цифровою рейтинговою шкалою (ЦРШ) та сила щипка та захоплення. Аналіз виконували як в популяції за наміром застосувати втручання (ITT), і у популяції повного виконання протоколу.

Усі види оцінювання були виконані у 55 із 59 пацієнтів. По основним і додатковим кінцевим точкам статистично значущих відмінностей у всі контрольні моменти часу виявлено не було, крім більш виразного зниження інтенсивності болю у спокої в основний групі проти контрольної групи через 12 місяців після операції. У аналізі за протоколом статистично значущих відмінностей між групами за жодною з кінцевих точок виявлено не було.

Загалом у 15 пацієнтів спостерігався розвиток одного або кількох небажаних явищ протягом перших 3 місяців. Однак типи та частота розвитку небажаних явищ були аналогічними у контрольній та основній групах. Таким чином, результати даного дослідження підтверджують, що трапеціоектомія дозволяє знизити інтенсивність болю та покращити активність та функціонування пацієнтів з остеоартритом першого ПЗС.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..