НОВИНИ

Оцінка ефективності ерадикаційної терапії H. pylori тегопразаном та лансопразолом з вісмутом

НОВИНИ
Новини медицини
3 хв. читати
вер 1, 2021

Що нового?

Застосування вісмуту в поєднанні з тегопразаном і лансопразолом забезпечує більш ефективну ерадикацію H. pylori.

Оцінка ефективності ерадикаційної терапії H. pylori тегопразаном та лансопразолом з вісмутом

Згідно з результатами ретроспективного дослідження, у пацієнтів, які раніше не отримували ерадикаційну терапію, відмічалася висока частота успішної ерадикації Helicobacter pylori (H. pylori) тегопразаном і лансопразолом у складі потрійної терапії з вісмутом при застосуванні в якості 1-ї лінії терапії протягом 7 днів на фоні прийнятної переносимості.

Мета дослідження полягала в порівнянні ефективності та безпеки терапії 1-ї лінії інгібітором протонної помпи (ІПП) з вісмутом і терапії 1-ї лінії калійконкурентним блокатором кислоти (P-CAB) з вісмутом у пацієнтів з інфекцією H. pylori, які раніше не отримували ерадикаційну терапію .

До призначення ерадикаційної терапії на основі P-CAB у пацієнтів проводили терапію лансопразолом (у дозі 30 мг), амоксициліном (у дозі 1 г), кларитроміцином (у дозі 500 мг) та вісмуту калію цитратом (у дозі 300 мг) 2 р/добу. Потім лансопразол (доза 30 мг) заміняли тегопразаном (доза 50 мг). У пацієнтів із виконаною гастроскопічною біопсією проводили дослідження резистентності штамів до кларитроміцину. Ефективність ерадикаційної терапії оцінювали за допомогою 13С-уреазного дихального тесту.

Дані про рівні ерадикації H. pylori у 381 пацієнта, який раніше не отримував ерадикаційну терапію, у групах застосування тегопразану та лансопразолу наведено в таблиці 1.


Резистентність штамів до кларитроміцину відзначалася у 30/148 пацієнтів (20,1%) (по 74 пацієнти у кожній групі). Тільки у 4/16 пацієнтів із резистентністю штамів до кларитроміцину в групі застосування тегопразану вдалося досягти успішної ерадикації H. pylori. Тяжких небажаних явищ не спостерігалося. Незалежні фактори ризику неефективності ерадикаційної терапії включали низьку прихильність пацієнтів до лікування (відношення шансів (ВШ) = 17,1) та наявність штамів, резистентних до кларитроміцину (ВШ = 42,1).

У разі присутності штамів, стійких до кларитроміцину, спостерігалася недостатня ефективність лікування, оскільки у таких пацієнтів ні терапія лансопразолом (доза 30 мг), ні терапія тегопразаном (доза 50 мг) при застосуванні 2 р/добу протягом 7 днів не дозволила досягти прийнятних показників ерадикації.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..