EN UA

НАУКА

Ефективність застосування бісфосфонатів у лікуванні постменопаузального остеопорозу у пацієнток, незалежно від наявності цукрового діабету

НАУКА
Реферати
3 хв. читати
21 червня, 2022

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

У жінок із постменопаузальним остеопорозом незалежно від наявності цукрового діабету застосування бісфосфонатів забезпечило порівнянне підвищення мінеральної щільності кісток та зниження вмісту маркерів посиленого руйнування кісткової тканини.

остеопороз

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Метою проспективного багатоцентрового дослідження було вивчення ефективності застосування ібандронату для прийому внутрішньо один раз на місяць з точки зору збереження мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) у жінок у постменопаузі з остеопорозом та цукровим діабетом або без нього.

Методологія

До дослідження були включені жінки у постменопаузі з остеопорозом та цукровим діабетом або без нього. Жінок розділили на групи з урахуванням наявності (з ЦД) або відсутності (без ЦД) цукрового діабету. Пацієнтки в обох групах отримували ібандронат у дозі 150 мг один раз на місяць протягом одного року. В рамках дослідження проводили оцінку трабекулярних відділів кісток, вмісту амінотермінального пропептиду проколагену I типу (P1NP), МЩКТ та вмісту карбокситермінального телопептиду колагену I типу (CTx) у сироватці крові. Реєстрували небажані явища, що виникають під час лікування, та зміни метаболізму глюкози на фоні застосування препарату.

Результати

Через 1 рік після початку лікування МЩКТ збільшилася у всіх групах (див. рисунок 1).

Зміна МЩКТ в обох групах була порівнянною. Відмінності між групами з погляду зміни змісту CTx і P1NP були незначними. Статистично значущих відмінностей оцінок трабекулярних відділів кісток на початковому рівні, а також величини зміни цих оцінок через рік лікування бісфосфонатами в обох групах виявлено не було.

У 120 пацієнток було зареєстровано розвиток 11 небажаних явищ, які розрішилися без наслідків. Що ж до частоти розвитку небажаних явищ, статистично значущих відмінностей між групами виявлено не було. У групі пацієнток із ЦД зміни рівня глікованого гемоглобіну та вмісту глюкози натще після завершення лікування щодо вихідного рівня були статистично незначущими.

Висновок

У жінок у постменопаузі з остеопорозом та цукровим діабетом 2 типу, прийом ібандронату внутрішньо один раз на місяць може бути ефективним та безпечним варіантом лікування.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..