EN UA

НАУКА

Оцінка НАЖХП з низьким ризиком та виразності фіброзу печінки на підставі шкали SAFE

НАУКА
Реферати
3 хв. читати
21 червня, 2022

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

У осіб з НАЖХП використання шкали оцінки виразності фіброзу, пов'язаного зі стеатозом (SAFE), допомагає оцінити рівень тяжкості фіброзу печінки, а також може бути корисним фахівцям первинної ланки охорони здоров'я для виявлення осіб з НАЖХП з низьким ризиком.

НАЖХП

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Метою дослідження було вивчення виразності фіброзу печінки з використанням шкали SAFE для оцінки виразності фіброзу, пов'язаного зі стеатозом, у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП).

Методологія

Інформація щодо пацієнтів з підтвердженою біопсією НАЖХП була вилучена з бази даних обсерваційного дослідження з вивчення неалкогольного стеатогепатиту, проведеного мережею центрів клінічних досліджень (Clinical Research Network) (n = 676). Для диференціації пацієнтів з виразним фіброзом (≥F2) та пацієнтів з відсутністю фіброзу або з його мінімальною виразністю (F0/1) використовували прогностичні моделі, створені з використанням логістичної регресії та машинного навчання. Перевірку моделей провели з використанням даних магнітно-резонансної еластографії, виконаної у 280 учасників дослідження FLINT та у 130 пацієнтів із НАЖХП місцевого центру.

У рамках дослідження NHANES III (National Health and Nutrition Examination Survey III) для вивчення наявності зв'язку з довгостроковим рівнем смертності використовували підсумкову модель із включенням 11 953 учасників. Для оцінки виразності фіброзу, пов'язаного зі стеатозом (SAFE), було обрано багатофакторну модель логістичної регресії. Фактори, що використовуються в моделі, включали вміст глобулінів (вміст загального білка в сироватці крові мінус вміст альбуміну), активність аланіно- та аспартатамінотрансферази, число тромбоцитів, наявність цукрового діабету, індекс маси тіла та вік.

Результати

У моделі були отримані значення площі під кривими операційних характеристик (ROC-кривими) ≥0,80 при відокремленні пацієнтів з F0/1 від пацієнтів з ≥F2 з досліджуваних вибірок, що було стабільно вище, ніж при використанні індексу оцінки фіброзу з 4 факторами

(FIB-4) та оцінки фіброзу при НАЖХП (NFS). Встановлено, що негативні прогностичні значення для виключення значущого фіброзу (≥ F2) при значенні шкали SAFE, що дорівнює 0, знаходяться на рівні 92% і 88% у двох вибірках.

При аналізі вибірки даних із дослідження NHANES III було виявлено, що виживання протягом 25 років в осіб з показниками шкали SAFE < 0 було зіставним з показниками в осіб без стеатозу. У осіб із показниками шкали SAFE > 100 вищі значення пов'язані зі зниженням виживаності, при цьому скориговане відношення ризиків становило 1,54.

Висновок

Для розрахунку показника SAFE використовують широко доступні змінні, які допомагають оцінити виразність фіброзу печінки у пацієнтів із НАЖХП. Фахівці первинної ланки охорони здоров'я можуть використовувати цей показник для виявлення пацієнтів із НАЖХП із низьким ризиком.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..