EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
Закрита репозиція з черезшкірною фіксацією: безпечний метод лікування внутрішньосуглобового перелому основи першої п'ястної кістки Закрита репозиція з черезшкірною фіксацією: безпечний метод лікування внутрішньосуглобового перелому основи першої п'ястної кістки
Закрита репозиція з черезшкірною фіксацією: безпечний метод лікування внутрішньосуглобового перелому основи першої п'ястної кістки Закрита репозиція з черезшкірною фіксацією: безпечний метод лікування внутрішньосуглобового перелому основи першої п'ястної кістки

Що нового?

Закрита репозиція з черезшкірною фіксацією є безпечним методом лікування внутрішньосуглобового перелому основи першої п'ястної кістки, якщо стійке зміщення та щілина після фіксації не перевищує 2 мм.

Як наголошується в дослідженні, опублікованому в журналі «Hand Surgery and Rehabilitation», закрита репозиція з черезшкірною фіксацією є безпечним методом лікування внутрішньосуглобового перелому основи першої п'ястної кістки, якщо стійке зміщення та щілина після фіксації не перевищують 2 мм.

Дослідження, проведене S.J.M. Kamphuis та співавт., було направлене на оцінку довгострокових наслідків переломів основи першої п'ястної кістки після хірургічного втручання, порівнюючи відкриту репозицію з внутрішньокістковою фіксацією й закриту репозицію з черезшкірною фіксацією. У цьому порівняльному ретроспективному дослідженні під час амбулаторного прийому за допомогою валідованого опитувальника (наприклад, шкали оцінки порушення функціонування руки, плеча та кисті (DASH) інтенсивність болю оцінювали за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ)), сенсорного дослідження, тестів на силу стиснення кисті та пальців, а також рентгенографічного дослідження пост-травматичного артриту. Вивчали пацієнтів, лікованих у 1994–2010 рр.

Загалом у дослідженні взяло участь 50 пацієнтів із середнім періодом спостереження 10 років, середній вік яких склав 34 роки. 34-м пацієнтам була проведена відкрита репозиція з внутрішньокістковою фіксацією, а 15-м — закрита репозиція з черезшкірною фіксацією. Статистично значущих відмінностей у силі стиснення кисті та пальців виявлено не було.

5-м пацієнтам після відкритої репозиції з внутрішньокістковою фіксацією була потрібна повторна операція. Оцінка інтенсивності болю за шкалою ВАШ була вищою в пацієнтів після відкритої репозиції з внутрішньокістковою фіксацією. Взаємозв'язку між методом хірургічного втручання та динамікою функціональних результатів виявлено не було. На 10-й рік спостереження була виявлена суттєва кореляція між стійким зміщенням або щілиною понад 2 мм після хірургічного втручання та розвитком посттравматичного артриту.

Для запобігання розвитку посттравматичного артриту у вигляді стійкого зміщення необхідність проведення відкритої репозиції з внутрішньокістковою фіксацією для анатомічного скорочення, мабуть, не така велика. Встановлено істотну кореляцію між щілиною розміром понад 2 мм та розвитком посттравматичного артриту.

Автори дослідження зробили висновок про те, що обидва методи дають добрі функціональні наслідки, хоча в пацієнтів після відкритої репозиції з внутрішньокістковою фіксацією спостерігається стійкий біль.

Джерело:

Hand Surgery and Rehabilitation

Стаття:

Bennett's fracture: Comparative study between open and closed surgical techniques

Автори:

S.J.M. Kamphuis і співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: