EN | UA
EN | UA

Підтримка Медзнат

Назад
вагітність вагітність
вагітність вагітність

Що нового?

Прийом добавок із синбіотиками є перспективним застобом поліпшення показників прееклампсії та сприятливо впливає як на стан матерів, так і на стан новонароджених.

Результати нещодавнього рандомізованого контрольованого дослідження вказували на те, що прийом добавок із синбіотиками вагітними жінками з прееклампсією (ПЕ) легкого ступеня був безпечним і суттєво позитивно впливав на результати вагітності, зокрема знижував високий артеріальний тиск (АТ), а також забезпечував поліпшення щодо протеїнурії та рівня креатиніну у сироватці крові.

У дослідженні, проведеному Rouhina Movaghar та співавт., порівнювали вплив синбіотиків та плацебо на основні кінцеві точки, включаючи артеріальний тиск та тривалість вагітності, а також інші фактори, пов'язані з вагітністю.

У це рандомізоване контрольоване потрійне сліпе клінічне дослідження було включено 128 вагітних жінок з ПЕ легкого ступеня та гестаційним терміном понад 24 тижні. Жінок рандомізували до групи втручання (одержували по одній капсулі синбіотика всередину до пологів) та до контрольної групи або групи плацебо (одержували плацебо щодня до пологів). Прееклампсію стратифікували на ранню (менше 34 тижнів) або пізню (більше 34 тижнів) залежно від гестаційного терміну на момент встановлення діагнозу. Дані, зібрані з різних опитувальників, та показники біохімічного аналізу сироватки крові вивчали з використанням SPSS програмного забезпечення версії 23.

Крім застосування вітаміну D3 в анамнезі, статистично значимих відмінностей у соціально-демографічних показниках між групами, що досліджуються, виявлено не було. У жінок у групі застосування синбіотика спостерігалися суттєво нижчі середні значення систолічного артеріального тиску (АТ) (скоригована середня відмінність, РСР: -13,54) та діастолічного АТ (ССР: -10,30) порівняно з групою плацебо. Статистично значущого зв'язку щодо результатів, що розглядаються, не спостерігалося, за винятком заслуговує на увагу зниження частоти розвитку прееклампсії важкого ступеня (р <0,001), протеїнурії (р = 0,044) і середнього рівня креатиніну в сироватці крові (р = 0,005).

У ході дослідження Rouhina Movaghar було зроблено висновок, що для визначення користі прийому добавок із синбіотиками при вагітності з високим ступенем ризику необхідні подальші дослідження з більшими вибірками, особливо для вивчення вищих доз та більшої тривалості терапії.

Джерело:

BMC Women's Health

Стаття:

The effects of synbiotic supplementation on blood pressure and other maternal outcomes in pregnant mothers with mild preeclampsia: a triple-blinded randomized controlled trial

Автори:

Rouhina Movaghar та співавт.

Коментарі (0)

Рекомендації

Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua
Спробуй: