EN UA

НАУКА

Ефективність інгібіторів SGLT2 у пацієнтів з НАЖХП із ЦД 2 типу або без нього

НАУКА
Реферати
3 хв. читати
11 вересня, 2023

ГОЛОВНІ ТЕЗИ

У пацієнтів з НАЖХП, незалежно від наявності цукрового діабету, застосування інгібіторів SGLT2 пов'язане зі сприятливими наслідками щодо індексу маси тіла, ліпідного профілю та рівнів печінкових ферментів.

НАЖХП

Анотація

Передумови до проведення дослідження

Було проведено систематичний огляд даних клінічних досліджень, спрямованих на оцінку впливу інгібіторів натрій-глюкозного котранспортера 2-го типу (SGLT-2) на результати у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) незалежно від наявності цукрового діабету 2-го типу (ЦД2).

Методологія

Для виявлення досліджень, у яких застосовували інгібітори SGLT2 у пацієнтів з НАЖХП, було здійснено пошук у базах даних Ovid та PubMed. Ціль дослідження полягала в оцінці таких результатів, як зміни рівнів ферментів печінки, протонна щільність жирової фракції печінки за даними магнітно-резонансної томографії, оцінка за шкалою Fibrosis-4, коливання маси тіла та ліпідний профіль.

Розглядалися лише клінічні дослідження високої якості, які відповідали встановленим критеріям. З 382 виявлених досліджень було відібрано 16 клінічних досліджень, у яких оцінювали застосування інгібіторів SGLT2 у пацієнтів з НАЖХП.

Результати

Було проаналізовано дані 753 учасників досліджень. Результати більшості досліджень свідчили про позитивний вплив інгібіторів SGLT2 на рівні ферментів печінки, зокрема гамма-глутамілтрансферази, аспартатамінотрансферази та аланінамінотрансферази. У 10 дослідженнях при застосуванні інгібіторів SGLT-2 спостерігалося клінічно значуще зниження індексу маси тіла відносно вихідного рівня.

Крім того, у 11 дослідженнях було зареєстровано статистично значуще підвищення рівня ліпопротеїнів високої щільності, у 3 дослідженнях – зниження рівня тригліцеридів, а у 2 дослідженнях – зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності.

Висновок

Терапія інгібіторами SGLT2 продемонструвала обнадійливі результати у пацієнтів з НАЖХП за рахунок позитивного впливу на індекс маси тіла, рівні печінкових ферментів та ліпідний профіль. Для підтвердження результатів потрібні додаткові дослідження з більш тривалим періодом подальшого спостереження та більшим розміром вибірки.

0 Коментарі
Ви хочете видалити цей коментар? Будь ласка, вкажіть коментар Невірний текстовий зміст Текст не може перевищувати 1000 символів Щось пішло не так Скасувати Підтвердити Підтвердити видалення Приховати відповіді Вид Відповіді дивитися відповіді en ru ua

Завантаження данних ..