EN UA

Гастроентерологія

70 Записи

 • Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ефективність ерадикації...

  Новини медицини
  20 червня, 2022

  Результати проспективного когортного дослідження, опубліковані в журналі Infection and Drug Resistance, вказують на те, що особам з інфекцією, викликаною H. pyl...

  Що нового?

  У осіб з інфекцією H. pylori, концентрація 25-гідроксивітаміну D у сироватці крові (нижче 20 нг/мл) може впливати на успішність ерадикації патогену і є незалежн...

 • Оцінка переносимості терапії комбінацією семаглутида, цилофексора...

  Новини медицини
  17 травня, 2022

  Згідно з результатами рандомізованого відкритого дослідження II фази, у пацієнтів з фіброзом легкого та середнього ступеня тяжкості, спричиненим НАСГ, застосува...

  Що нового?

  У пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) комбінована терапія семаглутидом, цилофексором і фірсокостатом була безпечною, добре переносилася і забезпечу...

 • Синдром перехресту печії, синдрому подразненого кишечника та функ...

  Новини медицини
  10 травня, 2022

  Отримані дані свідчать про те, що синдром перехресту печії (гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ)), синдрому подразненого кишечника та функціональної ди...

  Що нового?

  Синдром перехресту печії, синдрому подразненого кишечника та функціональної диспепсії характеризується порушенням сну, психологічними порушеннями та підвищенням...

 • Ефективність нового електронного коригувального пристрою для пози...

  Новини медицини
  10 травня, 2022

  Згідно з результатами рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження, опублікованими в журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology,...

  Що нового?

  У пацієнтів із симптомами нічного гастроезофагеального рефлюксу (ГЕР) лікування за допомогою нового портативного коригувального пристрою для позиційної терапії...

 • Оцінка переносимості JNJ-64530440 у пацієнтів із хронічним гепати...

  Новини медицини
  09 травня, 2022

  Згідно з результатами недавнього дослідження, у пацієнтів з хронічним гепатитом В (ХГВ), які раніше не отримували лікування, прийом внутрішньо JNJ-64530440 (нов...

  Що нового?

  У пацієнтів з хронічним гепатитом B застосування JNJ-64530440 як монотерапії протягом 4 тижнів характеризувалося гарною переносимістю та вираженою противірусною...

 • Оцінка діагностичної точності тесту з ІПП у пацієнтів з некардіал...

  Новини медицини
  07 травня, 2022

  Результати систематичного огляду та мета-аналізу свідчать про те, що при виявленні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) тест з інгібітором протонної по...

  Що нового?

  Згідно з отриманими даними, тест з інгібітором протонної помпи ефективний для діагностики некардіального болю в грудях та ГЕРХ.

 • Оцінка точності аналізу за допомогою панелі сироваткових біомарке...

  Новини медицини
  07 травня, 2022

  У ході систематичного огляду та мета-аналізу даних досліджень щодо оцінки точності діагностики за допомогою нової панелі серологічних біомаркерів (GastroPanel),...

  Що нового?

  Застосування аналізу GastroPanel є ефективним для діагностики атрофічного гастриту тіла шлунку.

 • Отримано дані про підвищений ризик переломів у пацієнтів з НАЖХП

  Новини медицини
  07 травня, 2022

  Згідно з результатами загальнонаціонального популяційного когортного дослідження, опублікованими в журналі The Journal of Internal Medicine, у пацієнтів з неалк...

  Що нового?

  У пацієнтів із НАЖХП відзначається більш висока частота переломів. Тим не менш, довгостроковий ризик переломів можна порівняти з ризиком у загальній популяції.

 • Оцінка ризику смерті у пацієнтів похилого віку з гастропарезом

  Новини медицини
  26 квітня, 2022

  Згідно з результатами ретроспективного дослідження за участю 27 000 пацієнтів з гастропарезом, ризик смерті у пацієнтів похилого віку з гастропарезом, що раптов...

  Що нового?

  У пацієнтів похилого віку з гастропарезом, що раптово розвинувся, ризик смерті в 7 разів вище в порівнянні з пацієнтами молодшого віку.

 • Оцінка ефективності стандартної трикомпонентної терапії для еради...

  Новини медицини
  26 квітня, 2022

  Згідно з результатами систематичного огляду та мета-аналізу, опублікованими в журналі Current Reviews in Clinical and Experimental Pharmacology, терапія омепраз...

  Що нового?

  Стандартна трикомпонентна терапія омепразолом, амоксициліном та кларитроміцином/метронідазолом ефективна та безпечна для ерадикації H. pylori.

 • Ефективність та безпека комбінованої терапії езетимібом та розува...

  Новини медицини
  16 квітня, 2022

  Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі BMC Medicine, у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) та дисліпідемією застосув...

  Що нового?

  У пацієнтів з НАЖХП комбінація розувастатину та езетимибу забезпечувала статистично значуще зниження стеатозу печінки.

 • Рослинний препарат на основі куркуми довгої можна порівняти з оме...

  Новини медицини
  02 листопада, 2021

  Згідно з результатами рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження, опублікованим в журналі The Journal of Gastroenterology and Hepato...

  Що нового?

  Рослинний препарат на основі куркуми довгої (Curcuma longa) можна порівняти за ефективністю з омепразолом при лікуванні функціональної диспепсії.

Завантаження данних ..

Завантаження данних ..

Завантаження данних ..